Неділя, 22 березня 2015
  • Facebook

ВГО Україна в НАТО Всеукраїнська громадська організація "Україна в НАТО" Міжнародний центр "Універсаріум" Міжнародний центр "Універсаріум"

9 lvhk6vksi

"Тільки поява критичної маси розумних людей - носіїв інтелекту нації -
в економічному та політичному житті є основною гарантією незворотності демократичних процесів у суспільстві, припинення корупційного свавілля чиновників усіх рангів і перетворення України в справжню європейську державу"

ЩО МАЄМО


Україна 23 роки нестримно падає вниз, і це нестримне падіння, врешті-решт, довело найперспективнішу країну серед колишніх республік СРСР і країн Східної Європи до її нинішнього стану з наступними проблемами:

Україна є бідною країною. ВВП на душу населення в Україні в 5-10 разів менше, ніж у розвинутих європейських країнах (за цим показником Україна разом з Молдовою посідає останнє місце у Європі). Саме це і є головною причиною низьких заробітних плат і пенсій, низького рівня соціальної захищеності літніх людей, людей з особливими потребами, дітей.

Україна є інноваційно слабкою і неконкурентоспроможною країною. В Україні відсутнє державне розуміння безальтернативності швидкого зростання ВВП за рахунок інноваційного розвитку економіки та використання власного інтелектуального потенціалу.

Україна є хворою країною. В Україні неприпустимо низька середня тривалість життя громадян (найнижча у Європі), обумовлена вкрай поганим станом здоров’я українців, у т.ч. і дітей шкільного віку та дошкільнят (в Україні найвищі серед європейських країн темпи зростання і рівні захворюванності на цілий ряд хвороб, в першу чергу серцево-судинних і онкологічних захворювань), що, в свою чергу, зумовлено як низьким рівнем медичного обслуговування, так і вкрай несприятливим екологічним станом довкілля практично всіх регіонів (низька якість питної води, забруднене різноманітними викидами повітря, засолені і нашпиговані нітратами, нітрітами, іншими токсичними речовинами землі, в т.ч. землі сільськогосподарського призначення) і відверто поганим санітарно-епідеміологічним станом великих міст. Навіть у Києві не знезаражуються стічні води туберкульозних та інфекційних відділень лікарень, і мають місце харчові отруєння школярів в центрі міста (мається на увазі випадок у школі № 89 м. Києва, де навчаються діти Яценюка). До речі, Київ цілим рядом авторитетних міжнародних організацій офіційно визнано найбруднішою столицею Європи.

ЧОМУ ТАК СТАЛОСЬ

Протягом усього періоду незалежності абсолютно всі президенти від Кравчука до Порошенка та абсолютно всі прем'єри від Фокіна до Яценюка займали пасивну позицію і чекали хто від Заходу, хто від Сходу, хто одночасно від одного й іншого і кредитів, і інвестицій, і високих технологій.
Підтвердження цьому - останні дії вищого керівництва України. Під час виступу в американському Сенаті президент Порошенко просить у американців високих технологій. Однак, хіба незрозуміло, що ніколи Boeing не передасть Київському заводу Антонова свої найновіші розробки. Яценюк та міністр економіки Шеремета (слава Богу, що пішов з посади) чекали від Європи і кредитів, і інвестицій, і високих технологій. Однак, хіба незрозуміло, що кредити Україні, врешті-решт, дадуть, але під відсотки та матеріальні гарантії, інвестицій багато не буде, оскільки законодавча база державного гарантування для інвесторів слабка, і в Україні бракує привабливих інноваційних ідей для інвесторів. Щодо тих же високих технологій з Європи, то ніколи німецький МЕРСЕДЕС не передасть свої найновіші розробки Луцькому "Богдану", ніколи ізраїльські або німецькі лікарі не передадуть Українському Інституту раку свої найновіші методики лікування онкологічних захворювань.
Досвід того ж Заходу (на прикладі Німеччини) і того ж Сходу (але не на прикладі Росії - у неї, за великим рахунком, ті ж самі проблеми, що й в України, - а на прикладі Японії, Південної Кореї та Китаю останніх років) свідчить, що тільки перетворення науки у головну продуктивну силу і опора на власний інтелект та власні розробки є безальтернативною гарантією досягнення найвищих економічних і соціальних стандартів життя громадян практично з будь-якого початково низького економічного рівня. Тобто вище керівництво згаданих держав було повернуто обличчям до власного інтелектуального ресурсу. В Україні ж і президент, і прем'єр, м'яко кажучи, повернуті спиною до власного інтелектуального ресурсу, а з ними так само повернуті спиною і владна вертикаль, і засоби масової інформації, принаймні ті, що контролюються провладними структурами.

ЧОГО ХОТІЛОСЯ Б ДОСЯГТИ

З невідворотністю з вищенаведеного випливає наступне:
За рахунок використання власного інтелектуального потенціалу в стислі строки перетворити бідну і хвору Україну в державу заможних і здорових громадян.
Суттєво поліпшити стан здоров’я українців, підвищити середню тривалість їх життя, досягти європейських стандартів довголіття. При цьому, зважаючи на майже кризовий стан світової медицини, знову ж таки не чекати чогось від Заходу, активно розробляти власні нові - світового рівня - методики лікування і профілактики найбільш поширених хвороб.
Повернути Києву славу найбільш зеленого міста і перетворити його в екологічно найчистішу столицю Європи.
ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ
Для досягнення запланованого майбутній Верховній Раді необхідно одностайно підтримати наступний надпартійний, який не суперечить жодній партійній програмі і якого не було в жодній партійній передвиборчій програмі

ЗЕЛЕНИЙ ПЛАН ДІЙ :

Запропонувати президенту і прем'єру зробити перші кроки на шляху повернення обличчям до інтелектуального ресурсу власного народу. Разом з ними тоді розвернеться і владна вертикаль, і засоби масової інформації:
Президенту - ввести до складу РНБО особу, відповідальну за НАУКУ.
Президенту і прем'єру ввести посади радників, відповідальних за інноваційний розвиток, і створити під їхнім кураторством громадські ради сприяння інноваційному розвитку суспільства. Нехай ці ради доповнюють одна одну, конкурують між собою, хто більше виплекає Нобелівських лауреатів, Едісонів та Гейтсів. Подовжити цю вертикаль донизу, включаючи створення у великих містах комунальних підприємств для сприяння інноваційного розвитку регіонів.
Втілити в життя Державну програму "Інтелект нації", головним завданням якої є відновлення, накопичення і використання з максимальним ККД інтелектуального потенціалу українського народу. Здійснювати пошук і відбір по всій Україні та серед різних верств населення талановитих дітей і юнацтва, організовувати їх навчання за рахунок бюджетних коштів у спеціалізованих природничих і гуманітарних центрах, в кращих університетах України і світу, організовувати їх стажування у провідних наукових і науково-виробничих центрах.
Законодавчо забезпечити пріоритетність розвитку інноваційного малого та середнього бізнесу. Світова практика свідчить, що саме інноваційні ідеї, народжені в малому і середньому бізнесі, є потужним локомотивом прогресивного розвитку людства.
Продовжуючи зелену тематику, приведемо для прикладу декілька конкретних програм, які також є надпартійними, корисними для суспільства і можуть бути підтримані Верховною Радою одностайно. Мова йде про впровадження в різних галузях цілого ряду сертифікованих в Україні зелених інноваційних водних технологій світового рівня, у т.ч. і таких, що не мають світових аналогів, які передбачають використання екологічно чистих, нешкідливих для людини і довкілля, електроіонізованих водних розчинів (ЕІВР).
В медицині - розробити принципово нові, що не мають світових аналогів, технології лікування і профілактики онкологічних, серцево-судинних та інших хвороб цивілізації (частину необхідних досліджень в науково-медичних закладах ми вже провели). Безумовно, це дозволить зменшити рівні захворюваності та у комплексі з іншими заходами вирішити надзвичайно важливу соціально-психологічну проблему підвищення середньої тривалості життя в Україні, досягнення європейських стандартів довголіття. Зокрема, в найстисліші строки ми можемо запропонувати для використання у військово-польових умовах декілька варіантів компактного автономного обладнання як для отримання з будь-якої води сумнівної якості питної води з профілактично-оздоровчими антиоксидантними властивостями, так і дезінфікуючого, антисептичного розчину з надзвичайно широким спектром дії - від знезараження будь-якого обладнання, води, повітря, харчової продукції з метою подовження строків зберігання, до використання цього розчину для лікування ран, опіків тощо з більшою ефективністю, ніж за існуючими методиками. Програма поліпшення стану здоров'я громадян України важлива ще й тому, що навіть за відсутності економічного зростання у цілому в державі середньостатистична сім'я витрачатиме менше коштів на ліки, фактично збільшуючи свій сімейний бюджет.
У комунальному господарстві - забезпечити людей і за місцем проживання, і на робочих місцях (як у Японії - найздоровішої нації світу) питною водою з профілактично-оздоровчими, антиоксидантними властивостями, що сприятиме суттєвому, в рази, зниженню рівнів захворюваності населення онкологічними і серцево-судинними хворобами. У першу чергу, це стосується груп ризику: людей, які мешкають у великих містах і працюють у закритих приміщеннях та біля екранів комп'ютерів - школярів, студентів, офісних працівників та інших. На станціях водопідготовки у 5-10 разів зменшити витрати електроенергії та реагентів при дезінфекції води, навіть покращити стан водопровідних мереж. У Києві - знезаразити стічні води та повітря Бортницької станції аерації і зменшити площу мулових полів і, нарешті, вирішити проблему, характерну для всієї України, - ефективного знезараження стічних вод туберкульозних та інфекційних відділень медичних закладів. Забезпечити ідеальний санітарно-епідеміологічний стан на всіх комунальних об'єктах, транспорті тощо.
У сільському господарстві - на десятки відсотків підвищити ефективність рослинництва, птахівництва, тваринництва, переробної промисловості, галузі зберігання сільськогосподарської продукції. При цьому суттєво скоротити використання шкідливих для людини і довкілля різноманітних хімічних і біологічних реагентів, зокрема, повністю відмовитись від використання формаліну і, врешті-решт отримати більше екологічно чистих продуктів харчування, що також піде на користь для здоров'я людини.
В інших галузях - в багатьох технологічних процесах поряд з одночасним підвищенням їх ефективності, зокрема, при проведенні бурових робіт (для можливого видобутку в майбутньому сланцевого газу), гірничо-видобувній промисловості (при добутку урану), додаткового видобутку нафти з вже законсервованих свердловин, нафтопереробній промисловості, замінити цілий ряд хімічних реагентів (кислот, луг, окислювачів, відновлювачів тощо) на екологічно чисті, безпечні для людини і оточуючого середовища ЕІВР. Екологічні і економічні переваги при цьому є також очевидними.
Окрім вищенаведених технологій, впровадження яких не потребує великих вкладень, які швидко окупаються і приноситимуть прибуток, нагадаємо і про довгострокову зелену програму, надзвичайно актуальну для сьогоднішньої України: програму впровадження теплових насосів (які широко застосовуються в цивілізованому світі), яка пропонувалась нашими фахівцями ще 20 років тому (коли ще не були порізані на металобрухт підприємства, здатні виготовити ці теплові насоси) і яка б сьогодні приносила щорічну економію близько 25 мільйонів тон умовного палива, що еквівалентно економії близько 20 мільярдів кубометрів газу щорічно. На жаль, ця програма, яка б сьогодні практично повністю вирішила проблему енергетичної незалежності України, не пішла, бо її тупо не зрозуміли чиновники вищого рангу того часу, і певно, так само тупо і також на жаль, не розуміють сьогоднішні чиновники вищого рангу.
Підводячи підсумок зауважимо, що при розумному керівництві в Україні, використовуючи зелений (надпартійний) підхід, і в політичному і в економічному житті, можливо суттєво поліпшити рівень життя і стан здоров'я маленьких українців.

Валерій Грищук, к.ф.-м.н., +38 050 4459569, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

blog comments powered by DISQUS back to top

Популярне на сайті

14.03.15 26920 Під час чергової заяви про Путіна у Пєскова відклеївся вус
У прес-секретаря президента Російської Федерації Дмитра Пєскова відклеїлась частина…
12.03.15 26302 В ближайшие дни Медведева уберут, а Путина отправят на покой – Илларионов
В ближайшее время в правительстве РФ могут произойти кадровые изменения. Такое мнение в…